วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บทความที่ดีหยิบยกมาจาก ม.รามคำแหง
เรื่อง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)